הסדרת מעמד

משרד עו"ד גילה ברזילי הינו משרד מומחה ומוביל בחיפה ובצפון בתחום הסדרת מעמד, ויזות, אשרות לזרים שהתחתנו או שחיים יחד עם אזרח ישראל, או הינם הורים לילדים אזרחי ישראל, מבקשי מקלט, מהגרים, פליטים או עובדים זרים. המשרד בקיא בכל נהלי משרד הפנים וחוקי הכניסה לישראל, חוקי ההגירה וסוגי המעמד/האשרות וכן כל הנסיבות שבגינן קמה זכאות למעמד, ויזה או אשרה בישראל. כמו כן, כל הפרוצדורות הנדרשות והליכי מיצוי הליכים הנדרשים על מנת להביא להסדרת מעמד בהצלחה.

ישראל אינה מדינת הגירה לכן ניתן לרכוש בה אזרחות בשתי נסיבות בלבד: מכוח חוק השבות (היינו – מי שהוא יהודי, בן ליהודי, נכד ליהודי ובני זוגם) או מכוח נישואין ו/או חיים משותפים לאזרח ישראלי, מכוח חוק האזרחות. הליך ההתאזרחות (מכוח נישואין) מעניק מעמד זמני במסגרת הליכי בחינת כנות הקשר ומרכז החיים של בני הזוג, עד לקבלת האזרחות.

כל סיטואציה אחרת שאינה נימנית על שתי אלו, אינה מאפשרת רכישת מעמד כלשהו, אלא לאחר הליכים ממושכים וקשים, וגם אז המעמד המירבי שניתן להגיע אליו לא יהיה אזרחות.

טל: 074-7042771 נייד: 054-8171651

צור קשר