צווי עיכוב יציאה מהארץ

הליכי גירושים טומנים בחובם סכנה כפולה. האחת, שבן או בת הזוג ימלטו לחו"ל ויותירו את הצד השני ללא הסדרת גט, רכוש או מזונות. על מנת למנוע מקרים אלו, בנסיבות מסוימות ניתן להגיש בקשה לעיכוב יציאה מן הארץ. עם הגשת בקשה זו, בית המשפט יבחן את הנסיבות ויפסוק את הצו אם יתרשם כי אכן קיים חשש שאחד מהצדדים ימלט לחו"ל במהלך ההליכים ויותיר את הצד השני ללא מענה.

השניה, היא הברחת ילדים לחו"ל. על מנת להימנע ממצב בו אחד ההורים יוציא את הילדים הקטינים לחו"ל תוך כדי הליך הגירושין או אחריו, ניתן להגיש בקשה למתן צו איסור יציאה מהארץ עבור הקטינים. בהנחה והצו יינתן, הוא יהווה הגנה ראויה עבור ההורה החושש כי ההורה השני עלול לקחת את הקטינים לחו"ל ולהותירם שם.

במקרה בו הורה מעוניין לקחת קטין שיש נגדו צו עיכוב יציאה מן הארץ לחו"ל, יש להגיש לבית המשפט בקשה ולהציג ערבויות ו/או התחייבויות שיניחו את דעת בית המשפט כי ההורה אכן יחזיר את הקטינים מחו"ל.

משרדנו, משרד עורכת הדין גילה ברזילי, מסייע ללקוחותינו במקרים של צווי עיכוב יציאה מן הארץ עבור שתי הסכנות המנויות לעיל: עזיבה לחו"ל של בן או בת הזוג לפני ההליך ו/או במהלכו והברחת ילדים לחו"ל.

טל: 074-7042771 נייד: 054-8171651

צור קשר