משמורת קטינים

נושא הילדים בכלל והמשמורת עליהם בפרט הוא עקב האכילס של הליכי הגירושין והפירוד.

בסיטואציה של פירוד וגירושין, אחת הנקודות המרכזיות שיש להקפיד עליהן היא הימנעות ממצב בו הילדים הופכים לכלי נשק בידי אחד ההורים כנגד ההורה השני, תוך קידום אינטרסים פרטיים על חשבון טובת הילד. מלחמה זו פוגעת בעיקר בילדים ועלולה להסב להם נזקים בלתי הפיכים.

משרד עורכת הדין גילה ברזילי בקיא בנושא ומטפל בסוגיה זו מתוך הקפדה על טובת הילדים ועל ראיית המכלול כולו, וזאת על מנת לחוס על רגשותיהם ולהעבירם את התהליך הזה בדרך הקלה ביותר עבורם.

תחום משמורת הקטינים, בין היתר התמודדות עם פקידת סעד, תסקירי רווחה והוצאת קטינים מן הבית, הוא נדבך חשוב ומרכזי בו מטפל במסירות משרד עו"ד גילה ברזילי.

טל: 074-7042771 נייד: 054-8171651

צור קשר