הסדרי ראיה

בקשות בענייני גירושין ניתן לנהל בשני ערכאות משפטיות בבית המשפט לענייני משפחה ובבית הדין רבני (להם יש סמכות לטפל בנושאים הכרוכים להליך הגירושין) כאשר הסמכות לדיון נקבעת בהתאם לערכאה אליה הגישו את הבקשות ראשונה.

במסגרת הליכי גירושין בין בני זוג, הוגשו מספר בקשות על ידי הצדדים, האישה הגישה  בקשה למשמורת, בקשה לצו משמורת זמנית וכן בקשה לקביעת  הסדרי ראייה זמניים לבית המשפט לענייני משפחה.  הבעל הגיש באותו היום, רבע שעה קודם לכן, תביעת גירושין כרוכה לבית הדין הרבני. 

במהלך הליכי גירושין בין בעל לאישה, הגישה האישה תביעת משמורת ובקשה למשמורת זמנית לשני הקטינים אשר נותרו בחזקתה, לאחר שהבעל הורחק מן הבית, לבית המשפט לענייני משפחה בחיפה. בתגובה, התנהל הבעל מול בית המשפט לענייני משפחה ואף הגיש בקשה להארכת מועד להגשת כתב הגנה.

לאחר שהצדדים נפגשו ביחידת הסיוע, הורה בית המשפט לעובדת הסוציאלית לקבוע הסדרי ראייה זמניים בין הצדדים. החלטה זו מעידה לא רק על סמכותו של בית המשפט לענייני משפחה לדון בתביעות של משמורת, מזונות ורכוש, אלא על כך כי הבעל עצמו מכיר בסמכות זו ועל כך מעידים התנהגותו, מעשיו והמסמכים שהגיש.

מספר ימים לאחר היוועדות זו והגשת המסמכים על ידי הבעל, הגיש הוא בהפתעה בקשה לקביעת הסדרי הראייה בין הצדדים לבית הדין הרבני וטען כי הסמכות היא לבית הדין הרבני לאור כך שהגיש תביעה כרוכה.

עוה"ד גילה ברזילי, שייצגה את האישה, טענה כי היות וההליכים בתביעת המשמורת התנהלו בבית המשפט לענייני משפחה בחיפה המוסמך לכך, יש לדחות מכל וכל את בקשת הבעל. עוד נטען כי בקשת הבעל לקביעת הסדרי ראיה הוגשה בחוסר תום לב שכן הוגשה לאחר שכבר התנהלו הליכים בית המשפט לענייני משפחה, להם הבעל היה צד (לרבות הגשת בקשה להארכת מועד להגשת כתב הגנה), ובשל כך מהווה חלק מהתנהגות מניפולטיבית וכוחנית בה נקט לאורך כל הדרך.

התגובה לבית הדין הרבני מטעם עורכת דין גילה ברזילי זכתה להצלחה גדולה  ובית הדין הרבני קבע כי אין לו סמכות לדון על אף שהוגשה אליו תביעה כרוכה טרם הגשת התביעה לבית המשפט למשפחה.

במקרים רבים, מאבקים דומים מגיעים עד לפתחו של בית הדין העליון, אך במקרה זה, בשל צדקת הטענות המוצקות כנגד התנהלותו הכוזבת של הבעל, נמנעה עוגמת הנפש והצדק הוחזר על כנו.

* הכותבת, עו"ד גילה ברזילי, מתמחה ומובילה בתחום דיני משפחה והליכי גירושין.

טל: 074-7042771 נייד: 054-8171651

צור קשר