מירוץ סמכויות

דבר חשוב שיש להיות מודעים אליו כאשר חושבים לפתוח בהליך של גירושים הוא קיומו של "מירוץ סמכויות" לגבי הערכאה שתהיה מוסמכת לדון בתיק. בישראל פועלות במקביל שתי ערכאות שיפוטיות המוסמכות לדון בעניינים השונים הנוגעים לתחום דיני המשפחה. בתי המשפט לענייני משפחה המהווה את הערכאה האזרחית המוסמכת, במקביל לבתי הדין הדתיים. היות והכלל הוא כי שתי ערכאות אינן יכולות לדון בו בזמן באותו הנושא, הערכאה הראשונה אשר אליה תוגש התביעה תהיה זו אשר תקנה את הסמכות לדון במחלוקות בין בני הזוג. ישנה חשיבות מכרעת לזמן בו מוגשת התביעה, שכן תביעה שתוגש אף מספר דקות לפני רעותה תקנה לערכאה אליה הגישה את התביעה את הסמכות לדון בתיק.

הערכאות השיפוטיות פועלות על פי עקרונות משפטיים משותפים, אליהם הן מחויבות. יחד עם זאת, הן מכריעות על פי עקרונות מיוחדים לכל אחת מהן. בית הדין הרבני יהיה מונחה בדרך כלל על ידי המשפט העברי ואילו בית המשפט לענייני משפחה על ידי החוקים האזרחיים.

לבתי הדין הרבניים סמכות שיפוט ייחודית הנוגעת לאקט המשפטי של הנישואין והגירושין עצמם בלבד. אולם, החוק קובע בנוסף כי בתי הדין הרבניים ירכשו סמכות ייחודית לדון בכל עניין הכרוך בתביעת הגירושין. כלומר, בתי הדין הרבניים יהיו מוסמכים לדון בנושאים שונים כגון הסדרי משמורת או חלוקת רכוש, ככל שיצורפו לתביעת הגירושין.

עניינים אלה אינם חייבים להיות שלובים באקט הגירושין עצמו, אלא הינם בסמכותו המקבילה של  בית המשפט לענייני משפחה. לעומת זאת, לבית המשפט לענייני משפחה סמכות ייחודית בתביעות כגון: תביעת אבהות, תביעה להחזרת קטין חטוף, אימוץ ילדים ועוד.

אם כן, "מירוץ הסמכויות" מתייחס לנושאים המצויים בסמכות מקבילה לשתי הערכאות. מי שהקדים בהגשת התביעה אל הערכאה המועדפת עליו: בית המשפט לענייני משפחה או בית הדין הרבני, הוא המנצח במירוץ.

ישנם שני סוגים עיקריים של עניינים אשר כרוכים בתביעת גירושין. האחד, עניין הכרוך מ"עצם טיבו וטבעו" בתביעת הגירושין, כדוגמת: החזקת ילדים. השני, עניינים אשר נכרכו בפועל בתביעת הגירושין על ידי התובע ונתקיימו לגביהם מבחני הכריכה שנקבעו בפסיקה. מטרת הכריכה היא  להבטיח שכלל הסכסוך בין הצדדים יידון בפני ערכאה אחת וכך יביא להתייעלות הדיון, יחסוך מהצדדים מפח נפש מיותר ויתרום לפיוס בין הצדדים. אולם בפועל נראה כי התוצאה הינה הפוכה. לא רק שמירוץ הסמכויות מוסיף נדבך נוסף של מתח וקונפליקט, אלא הוא אף גורם לצדדים להזדרז ולהגיש את התביעה בשלב מוקדם של הסכסוך, על מנת להבטיח שהסמכות תינתן לערכאה הנוחה להם ביותר.

בשל מורכבות זו של ריבוי ערכאות וסמכויות, נדרשת בקיאות ומקצועיות רבה בניהול התיק עוד משלביו המוקדמים ביותר. אפשרות הבחירה שניתנת לבעלי הדין לגבי בית המשפט המתאים ביותר לדון בעניינם הינה אפשרות חד פעמית ועל כן ישנה חשיבות להתייעץ עם עו"ד מנוסה ובעל ניסיון אשר מתמחה בתחום דיני המשפחה, שיוכל לגבש את האסטרטגיה המתאימה ביותר.

משרדנו, משרד עורכת הדין גילה ברזילי, מספק ללקוחותיו את המקצועיות הדרושה לשם הבטחת קיום ההליך בערכאה המתאימה ביותר לכל לקוח לפי העניין.

טל: 074-7042771 נייד: 054-8171651

צור קשר