מזונות לאב שמגדל את ילדיו

במקרה הקלאסי, אשר היה נהוג על פי רוב עד לשנים האחרונות, היה כי האם תזכה במשמורת על ילדי בני הזוג (בעיקר כאשר הילדים הם מתחת לגיל 6) במקרה של פירוד או גירושין.

אולם, עם השנים והתמורות בעולם המשפטי, הולכים ומתרבים המקרים בהם האב נבחר להיות ההורה המשמורן. במצב דברים זה, סביר כי האב לא יידרש לשאת בנטל הכלכלי באופן בלעדי.

הפסיקה הכירה בכך שבהתקיים נסיבות מסוימות האם תחויב לשלם מזונות עבור הילדים המצויים במשמורתו של האב, אולם, על פי רוב נטל מזונות זה יהיה פחות מזה של האב.

משרדנו, משרד עורכת הדין גילה ברזילי, עוסק בייצוג הורים משמורנים על מנת שיהיו זכאים לקבל מזונות ילדים ובכך להקל מעט מהנטל שבחלקם.

טל: 074-7042771 נייד: 054-8171651

צור קשר