מזונות אישה

מזונות אישה הוא תחום הנפרד ממזונות ילדים, ונובע מהדין העברי אף במציאות של ימינו, בה נהוג כי נשים מתפרנסות עצמאית.

לפי לדין האישי, ישנן נסיבות בהן האישה תהא זכאית לקבלת מזונות מבעלה בסכום שיאפשר לה לשמור על רמת החיים אליה הורגלה במסגרת חייהם המשותפים של בני הזוג.

ככלל, סוגיית מזונות האישה היא סוגיה שניתנת להסדרה אף בהסכם ממון טרם לנישואין.

אולם, אם הסוגיה לא בהסכם ממון, משרדנו, משרד עורכת הדין גילה ברזילי, מייצג נשים בתביעה למזונות אישה בנסיבות המתאימות, בהצלחה ובמקצועיות.

טל: 074-7042771 נייד: 054-8171651

צור קשר