הפחתת מזונות

לעתים, סכום המזונות הנקבע במסגרת ההסכם הראשוני בין בני זוג בעת פירוד או גירושין, נתון לשינוי. סכום המזונות עשוי להשתנות במספר סיטואציות מגוונות, ביניהן, שינוי בהכנסת האב, מעבר מעצמאי לשכיר ולהיפך, פיטורין ומיני נסיבות שונות שיש בהן הצדקה להפחתת גובה דמי מזונות הילדים.

מקרה נוסף ושכיח יחסית להפחתת מזונות הוא כאשר האב מסכים לשלם סכום מזונות הגבוה בהרבה מן הנהוג, מתוך רצון להימנע ממריבות או מתוך נקיפות מצפון, בעיקר אם הוא עצמו יזם את הפרידה. לאחר מספר שנים, כאשר האב מקים משפחה חדשה, מגלה הוא כי אינו מסוגל לכלכל את משפחתו החדשה בצורה ראויה, שכן החלק הארי ממשכורתו מוקדש לתשלום מזונות גבוה מהרגיל לילדיו מנישואיו הקודמים.

משרדנו, משרד עורכת הדין גילה ברזילי, עוסק אף בצד זה של המתרס ומבקש לסייע לאבות הנתונים בסיטואציה זו באמצעות הגשת תביעה להפחתת מזונות. הצלחת התביעות תלויה בהוכחת שינוי נסיבות מהותי אשר התרחש מהיום בו נקבעו דמי המזונות ועד ליום בו הוגשה התביעה להפחתת המזונות. התפיסה מאחורי הגשת תביעה להפחתת מזונות היא כי לצד חובת המזונות, על האב להיות מסוגל להקים משפחה נוספת ולפרנס את ילדיו הנוספים בכבוד.

טל: 074-7042771 נייד: 054-8171651

צור קשר