הסדרי ראיה

סוגיית הסדרי הראיה היא סוגיה מרכזית ולעיתים מעוררת מחלוקת בין בני זוג וזאת אף לאחר שהוחלט על המשמורת.

במסגרת הסדרי הראיה שנקבעים בין בני זוג בעת פירוד או גירושין, נקבע האופן בו ההורה שאינו המשמורן (לרוב מדובר באב) יתראה עם ילדיו. לצערנו, פעמים רבות המציאות מעידה על פער משמעותי בין המצב הרצוי של שיתוף פעולה מלא בין ההורים לבין מצב קשה בו ההורים נמצאים בנתק, או גרוע מכך, במלחמה המשפיעה אף על הסדר הראיה של הילדים.

לצורך המחשה, כאשר האם, שהיא ההורה המשמורן, לא מוכנה לגלות שום גמישות בנוגע לשעות עבודתו של האב, ההורה הלא משמורן, לעניין הזמנים בהם הוא נדרש לקחת את ילדיו.

דוגמא נוספת היא סיטואציה בה האם מתנה את הסדרי הראיה בפועל בתשלומים שהאב נדרש לשלם ומאיימת כי לא יראה את ילדיו פן ישלם, או לחילופין, כאשר האם אינה מרשה לילדיה להתארח אצל אביהם ומחייבת את האב להיפגש עימם מחוץ לביתו, וזאת בעיקר במקרה בו לאב יש בת זוג חדשה והאם מבקשת שלא לחשוף את ילדיה לכך.

ככלל, בתי המשפט אינם מסכימים להותיר את סוגיית הסדרי הראייה "פתוחים", הן מבחינת הילדים, הזקוקים ליציבות ולקביעות, והן מבחינת ההורה המשמורן והלא משמורן, הנדרש לגלות מחויבות לזמני ראיה קבועים. דוגמא לאי יציבות שכזו היא כאשר האב, ההורה הלא משמורן, אינו מודיע מראש על כך שאינו מגיע במועד שנקבע ודורש לראות את ילדיו בשעות וימים שונים מאלו שנקבעו.

אם כן, יש להקפיד כי הסדרי הראיה ייקבעו מתוך ראיית טובת הילדים והעמדת צרכיהם מעל לכל.

לשם כך, משרד עורכת הדין גילה ברזילי, מעמיד את תחום הסדרי הראיה כראשון במעלה הכרוך באופן בלתי נפרד בהסדרי הגירושין והפירוד, ואשר לו חשיבות מכרעת לשמירה על טובת הילד.

טל: 074-7042771 נייד: 054-8171651

צור קשר