הגדלת מזונות

אל מול תביעה להפחתת מזונות, מצידו השני של המתרס, מצויה תביעה להגדלת מזונות.

כאמור, חובת האב לזון את ילדיו היא חובה רחבה ביותר. לרוב, מזונות ילדים נקבעים במסגרת הסדר פירוד או גירושין בין בני זוג, אולם, חובה זו חלה על אב גם כאשר בני הזוג לא נישאו כדת וכדין מעולם וחיו כ"ידועים בציבור".

לעיתים, במסגרת הסכסוך המשפטי והליך הפירוד המורכב בין בני הזוג, אימהות מוותרות על חלק ממזונות הקטין, כביכול בשמו, ולרוב מתוך חוסר יכולת להתמודד עם הצד השני.

ויתור זה מביא בראש ובראשונה לפגיעה בילדים, הסובלים מדמי מזונות נמוכים.

משכך, משרדנו, משרד עורכת הדין גילה ברזילי, עוסק בהצלחה מרובה בתביעות להגדלת דמי מזונות וזאת בכפוף להוכחת הנסיבות הרלוונטיות.

טל: 074-7042771 נייד: 054-8171651

צור קשר