קטין חד מיניים

מקרה נוסף בו ניתן למנות אפוטרופוס לקטין על ידי בית המשפט, הוא כאשר מדובר בזוגות חד מינים. כאשר בני הזוג מגדלים יחד את הילד, רשאי בית המשפט למנות כאפוטרופוס על הילד את בן/ת הזוג של ההורה הביולוגי.

מי שמקיים אורח חיים משותף עם בן או בת זוג מאותו מין ומגדל במסגרת זו את ילדיו של בן או בת הזוג, יכול להתמנות כאפוטרופוס במידה ובית המשפט ישתכנע כי המינוי הוא לטובת הקטין. העובדה כי מדובר בזוג חד מיני לא יכולה כשלעצמה להיות סיבה לסירוב מינוי בן/ת הזוג כאפוטרופוס של הילד.

טל: 074-7042771 נייד: 054-8171651

צור קשר