מוגבלות

ישנם שני מושגים שחשוב להכיר בהקשר זה. הראשון, הוא המונח חסוי, המתייחס לכל מי שמינה עבורו בית המשפט אפוטרופוס. בפועל, רוב המינויים במקרה זה הם בעבור קשישים ואנשים עם מוגבלות נפשית או שכלית. המושג השני הוא המונח פסול דין, המתייחס לאדם ללא כשרות משפטית. בית המשפט רשאי להכריז על אדם כפסול דין בשל מוגבלות נפשית או שכלית, אך בפועל לרוב נמנע מלעשות כן.

במרבית המקרים, המוגבלות אינה משליכה על התפקוד ועל יכולתו של האדם המוגבל לקבל החלטות בעניינו, ובכל זאת, פעמים רבות ממנים אפוטרופוסים על אנשים עם מוגבלות. הסיבה לכך היא תפיסה פטרנליסטית בנוגע ליכולת של אנשים עם מוגבלות להיות עצמאיים ולקבל את האחריות המלאה על חייהם. אנשים רבים עם מוגבלות מגלים כי בגיל 18 הוגשה בעניינם בקשה למינוי אפוטרופוס.

מינוי אפוטרופוס בהכרח מעורר שאלות של פגיעה באוטונומיה של האדם החסוי ועל כן מחייב בחינה של כל האלטרנטיבות הקיימות, כאשר הקו המנחה צריך להיות שימוש באפוטרופוס במקרים החריגים, תוך ניסיון לצמצם את תחומי אחריותו, ככל שהדבר אפשרי. פעמים רבות, בתי המשפט מטפחים את הגישה הפטרנליסטית שבחוק, ומסתמכים על חוות דעת רפואיות מבלי לשמוע או לראות את בעל המוגבלות. כמו כן, למרות שהחוק מאפשר מינוי לזמן מוגבל או תחום ספציפי, מרבית החלטות המינוי הן גורפות.

 

בנוסף לכך, המודעות הציבורית לנושא מצומצמת. לא כל אנשי המקצוע מודעים לאפשרויות הביניים ופעמים רבות תומכים בהגשת בקשות גורפות לאפוטרופסות. הורים החוששים בצדק כי ילדיהם יפגעו וינוצלו, גם כן לא תמיד מודעים לפתרונות מידתיים יותר, כגון אפוטרופסות בעניין ספציפי, או תמיכה וליווי בקהילה.

משרדנו, משרד עורכת הדין גילה ברזילי, מתעסק בבקשות של אנשים עם מוגבלות שכלית או נפשית לביטול או החלפת האפוטרופוס הממונה בעניינם. עורכת הדין גילה ברזילי פועלת תוך רגישות ומודעות לגישה הפטרנליסטית לפיה פועלים פעמים רבות המערכת המשפטית ושירותי הרווחה. בנוסף, עורכת הדין גילה ברזילי פועלת לקידום זכויותיהם של אנשים עם מוגבלות נפשית או שכלית בבקשות לבית המשפט בעניינים השונים המתעוררים בתוך מערכת היחסים הזו שבין האפוטרופוס הממונה לחסוי.

טל: 074-7042771 נייד: 054-8171651

צור קשר