הורים קשישים

קשישים רבים מוצאים את עצמם בגילאים מבוגרים כאשר הם אינם יכולים לדאוג לענייניהם. מינוי אפוטרופוס לקשישים נדרש כאשר מדובר בקשישים סיעודיים שבעקבות מצבם הרפואי הירוד אינם מסוגלים לקבל החלטות לגבי גופם או רכושם, או כאשר מדובר בקשישים תשושי נפש - הגדרה הכוללת אנשים הסובלים מבעיות כמו אלצהיימר או דמנציה. מינוי אפוטרופוס על אדם בגיר מעלה קושי שכן בעצם המינוי ישנה פגיעה בזכויות אדם בסיסיות, היות ולמעשה אותו אדם מפסיק להיות עצמאי ואוטונומי על חייו.

מצבים של מינוי אפוטרופוס להורים קשישים הם מצבים לא פשוטים רגשית. מצד אחד הדאגה לאדם קרוב ולוויו ברגעים של קושי וחוסר אונים ומנגד שאלות שמתעוררות לגבי ניהול הרכוש של אותו אדם. בסיטואציה זו דווקא בשל המעורבות הרגשית והצפת האינטריגות המשפחתיות, יש חשיבות להבין את המצב המשפטי. למשל, כאשר ישנה מחלוקת בין קרובי המשפחה לגבי זהות האפוטרופוס, בית המשפט יכול להיעזר בשירותי הרווחה ולהחליט על מינוי גם ללא הסכמת המשפחה. כמו כן, חשוב לזכור כי רק האפוטרופוס הממונה רשאי לנהל את רכושו של החסוי ועם זאת, הוא אינו מוסמך לערוך צוואה בעבור החסוי.

עורכת הדין גילה ברזילי פועלת בייצוג קרובי משפחה שברצונם להגן ולדאוג לענייני קרוביהם מתוך אהבה ואכפתיות, תוך שמירה על ראיה רחבה וכוללת הלוקחת בחשבון את האינטרסים השונים והמורכבות הרגשית.

טל: 074-7042771 נייד: 054-8171651

צור קשר