אפוטרופסות

אפוטרופוס הוא מי שאמון על הדאגה לאדם אחר והוא יכול וצריך לקבל החלטות עבור אותו אדם ולדאוג לצרכיו. אפוטרופוס יכול להיות אדם, תאגיד או האפוטרופוס הכללי. אפוטרופסות יכולה להיות טבעית, כמו במקרה של הורים לקטין עד גיל 18 ויכולה להיות ע"י מינוי של בית משפט. מינוי אפוטרופוס הוא תהליך משפטי שבאמצעותו ניתנת לאדם סמכות לקבל החלטות עבור אדם אחר ולנהל את ענייניו, כאשר בית המשפט סבור כי אותו אדם אינו יכול לדאוג לענייניו בעצמו. 

טל: 074-7042771 נייד: 054-8171651

צור קשר